Miljöstipendium

Fredensborgs Herrgård 2008 års miljöstipendiat i Vimmerby kommun.

Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening (som äger Fredensborg) påbörjade redan under 2005 arbetet med att ersätta uppvärmningssystemet olja mot bergvärme hotellannexen. Under 2008 har byte skett av hela det ålderdomliga ventilationssystemet, oljeeldningen byts mot luftvärmepumpar och slutligen installeras miljövänliga solenergipaneler på hela hotellet. Målsättningen är att minska oljeförbrukningen med 80%. Vidare har samtliga badrum totalrenoverats och ersatts med snålspolande toaletter och miljövänliga material, ett arbete som stod klart i juli månad 2008. Föreningen har därför nominerats till att erhålla Vimmerby kommuns miljöstipendium 2008.


Så här löd motiveringen: Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening tilldelas stipendiet för sina viktiga miljöinsatser inom energi- och VVS-området i syfte att medverka till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.