Miljömärkt

Miljömärket Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion. För att nå dit är det viktigt att allt fler konsumenter väljer Svanenmärkta produkter och att fler företag Svanenmärker sina varor och tjänster.

Fredensborgs Herrgård har valt att bli ett svanenmärkt hotell för att bidra till en bättre miljö. Som ett miljömärkt hotell har vi:

  • minskat vår energi- och vattenförbrukning
  • minskat användningen av miljöfarliga kemikalier
  • infört en avfallssorteringsrutin
  • miljöanpassat transporterna
  • ett dokumenterat miljöledningssystem

Dessutom är många av våra råvaror kravmärkta, ekologiska och/eller närproducerade...
Fredensborg erhöll Vimmerby Kommuns miljöstipendium 2008 och blev dryga året efter Svanen-certifierade