Historik

Området runt Fredensborg har tillhört en mycket stor enhet där Storebro egendom var kärnan. Till den hörde en mängd utgårdar med de mustiga och delvis lustiga namnen Tobo, Gissemåla, Sjundekvill, Kvavhult, Åkemåla och Skällebacka. Fredensborgs nuvarande område var på den tiden ett gärde, som kallades "Lindekullet". Storebro var från början ett järnbruk omtalat redan på 1600-talet som efter diverse ägarförhållanden övertogs av släkten Tillberg 1856. Förvaltaren för bruket år 1875 var ryttmästare Axel Tillberg som detta år byggde och bebodde Fredensborgs Herrgård. Arkitekt var Hugo Hammarskjöld. (Namnet Fredensborg har såvitt man vet inget särskilt underlag, ryttmästaren tyckte väl att det lät trevligt och en aning storslaget). Tillberg efterträddes av majoren Axel Baltzar Carleson, vilken avflyttade 1910 och sålde det stora egendomskomplexet till ett träbolag i Oskarshamn. Via en kortvarig (privat) ägare övergick Fredensborg 1912 i dåvarande Vilohemsföreningens ägo (nuvarande SJS- Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening).

Till de närmaste omgivningarna räknas Gisseskalle, 240 m ö h och 108 m över sjön Gissen . Närmaste "tätort" är Storebro - 4 km från Fredensborg, med bruket från 1728, som senare blev känt för tillverkningen av sina båtar, vilken tillkom 1945 i samband med att estländska flyktingar samlades i ett läger vid Fredensborg.

Mer ingående historik kan läsas här [ 290Kb] »

Bokningsförfrågan