Historik

Området runt Fredensborg har tillhört en mycket stor enhet där Storebro egendom var kärnan. Till den hörde en mängd utgårdar med de mustiga och delvis lustiga namnen Tobo, Gissemåla, Sjundekvill, Kvavhult, Åkemåla och Skällebacka. Fredensborgs nuvarande område var på den tiden ett gärde, som kallades "Lindekullet". Storebro var från början ett järnbruk omtalat redan på 1600-talet som efter diverse ägarförhållanden övertogs av släkten Tillberg 1856. Förvaltaren för bruket år 1875 var ryttmästare Axel Tillberg som detta år byggde och bebodde Fredensborgs Herrgård. Arkitekt var Hugo Hammarskjöld. (Namnet Fredensborg har såvitt man vet inget särskilt underlag, ryttmästaren tyckte väl att det lät trevligt och en aning storslaget). Tillberg efterträddes av majoren Axel Baltzar Carleson, vilken avflyttade 1910 och sålde det stora egendomskomplexet till ett träbolag i Oskarshamn. Via en kortvarig (privat) ägare övergick Fredensborg 1912 i dåvarande Vilohemsföreningens ägo (nuvarande SJS- Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening).

Till de närmaste omgivningarna räknas Gisseskalle, 240 m ö h och 108 m över sjön Gissen . Närmaste "tätort" är Storebro - 4 km från Fredensborg, med bruket från 1728, som senare blev känt för tillverkningen av sina båtar, vilken tillkom 1945 i samband med att estländska flyktingar samlades i ett läger vid Fredensborg.

Mer ingående historik kan läsas här [ 290Kb] »

Några viktiga årtal i Fredensborgs historia
1875 - Fredensborg byggs av ryttmästare Axel Tillberg, förvaltare på Storebro Bruk.
1912 - Huvudbyggnad och annex Storstugan köps av föreningen.
1929 - Elekrisk belysning installeras.
1939 - Solstugan byggs.
1954 - Nystugan byggs.
1963 - Björkstugan, skänkt av TGOJ, ställs på plats som personalvilla.
1967-71 - Huvudbyggnaden och Storstugan får WC på rummen och Nystugan bastu.
1975 - Logen renoveras och får bastu. Tennisbanan klar. Tobo GK inviger 9-håls golfbana.
1976 - Huvudbyggnaden får sin herrgårdsgula färg.
1977 - Kök och ekonomiutrymmen utökas och moderniseras.
1978 - Vatten- och avloppsledningar ansluts till kommunens nät i Storebro.
1980 - Fredensborgs Herrgård står rustad för konferensmarknaden genom det nya annexet med 40 dubbelrum, två större lokaler, grupprum samt sällskapsrum m.m. Matsal och serveringsrum rustas upp. Huvudbyggnadens bottenvåning ändras för att ge plats åt bl. a reception och cafeteria. Tobo GK inviger ytterligare 9 hål, som därmed blir modern 18-hålsbana.
1986 - Datoriserat bokningssystem införskaffas och sätts i drift.
1989 - Dusch- och bastuavdelning görs i konferensdelens nedervåning. (Logens bastu flyttas).
1990 - Baren görs om och renoveras.
1993-94 - De flesta rummen på huvudbyggnaden samt Solstugans rum förses med dusch.Två sviter (numera dubbelrum) står klara i Solstugan.
1996 - Signalkräftor inplanteras i Gissen.
1997 - Fredensborgs första hemsida publiceras.
1997-98 - Genomgripande renoveringar genomförs av Björkstugan, Nystugan, Logen och Restaurangen. En kvalificerad yrkesutbildning (Chefs- och Entreprenörskap) förläggs till Fredensborg, och tar Nystugan och Logen i anspråk som utbildningslokaler.
1998 - Miljoner människor tittar när Ragnar Dahlberg under tre dagar direktsänder TV från Fredensborgs Herrgård. Bland artisterna märks Vikingarna, Sven-Ingvars, Shanes med flera...
1998-99 - Inför millennieskiftet byts det gamla bokningssystemet mot ett nytt.
1999 - Fredensborg erhåller kvalitetscertifikat.
2000 - Renoveringarna av rummen fortsätter... Ny version av hemsidan läggs ut.
2001 - Fyra rum i herrgårdsdelen görs om till två minisviter.
2003 - Stora delar av SJS centraladministration flyttas till Fredensborg.
2005 - De gamla kombirummen fräschas upp och förses med connecting-doors.
2006 - Ny hemsida publiceras.
2008 - Alla badrum i konferensdelen totalrenoveras och förses med kakel. Ventilationen i konferenslokalerna görs om. Solpaneler installeras. Fredensborg erhåller Miljöstipendium. Alla rum inne på herrgården täcks av trådlöst Internet.
2010 - Fredensborg blir svanenmärkt. ». Kombirummen görs om till dubbelrum och förses med våningssängar. Exteriörens gula färg förnyas.
2012 - Nya miljövänliga och mer praktiska TV-apparater installeras på rummen. Storstugans renovering står klar och resultatet utmynnar i bl.a i ytterligare en svit.
2014 - Hemsidan görs om
2015 - FiberInternet installeras. Nya vattenledningar dras till annexen.
2016 - Nytt miljövänligt bergvärmesystem monteras och tas i bruk.


Bokningsförfrågan