Frågor och svar om vår hantering av Coronaviruset

Här hittar du information och svar på de vanligaste frågorna om vad vi gör hos oss för att minska smittspridningen, vad som gäller i vår restaurang och hur vi agerar tillsammans för att vara rädda om varandra.

Ett hotell definieras av trängselreglerna, och riktlinjerna för allmänna sammankomster gäller inte.

Hygien

Vilka åtgärder vidtar vi för att minska smittspridningen?
Säkerheten för våra gäster och personal är vår högsta prioritet och vi följer noggrant rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Vi bestämde oss redan tidigt för att införa utökade rutiner för rengöring av alla miljöer. Alla ytor som badrum, dörrhandtag, möbler, nycklar, terminaler etc. tvättas med desinfektionsmedel flera gånger om dagen.

Vi följer direktiven, och vi har ändrat våra rutiner för att undvika trängsel. Vi har minskat vår kapacitet i restaurangen och är noga med att hålla ett avstånd på minst en meter mellan medarbetare och kunder.

Vi förväntar oss att du som vår gäst är frisk och symptomfri när du besöker oss. Detsamma gäller för varje anställd. Vid det minsta symptomet så stannar vi hemma.

Vad gör våra anställda på plats?
Handdesinfektionsmedel finns i alla våra områden och tillsammans med vanlig tvål på toaletterna används det regelbundet av alla anställda och av våra gäster. Framförallt är vi väldigt försiktiga när det gäller våra anställdas dagliga hälsotillstånd och har strikta rutiner som förbjuder personal att komma om de har minsta symptom.

I vilken situation ska jag undvika att besöka er?
Vi ber dig att med omtanke ta ansvar genom att du väntar med att besöka oss minst två veckor efter hemkomsten om du har rest till ett riskområde. 

Besök oss inte om du har varit i kontakt med någon som har fått diagnosen Covid-19. Stanna hemma om du är sjuk med allmän sjukdom, hosta, feber eller förkylning.

Har ni några andra allmänna råd?

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. 

Använd handsprit som finns utplacerad på hotellet.
Undvik att röra ögon, näsa och mun
Undvik hälsning genom att röra.
Undvik större folkmassor.
Stanna hemma om du är sjuk.
Hosta alltid och nys i armhålan eller i en pappersnäsduk

Allmänna sammankomster

På grund av regeringens direktiv förstår vi att du som gäst undrar vad som gäller på vårt hotell och om vi kommer att vara öppna i framtiden. Svaret är ja i möjligaste mån. Nedan beskriver vi lite om hur det ligger till med offentliga sammankomster.

Vad menas egentligen med offentlig sammankomst?
En allmän sammankomst definieras tydligt av lagen och hänvisar till exempel till en demonstration, föreläsning, insamling för religiös övning, en teater, konsert eller en bioföreställning. För att ett möte ska betraktas som offentligt måste det ordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillgång till det.

Kan ett hotell eller restaurang definieras som en offentlig sammankomst?
Nej. Ett hotell täcks istället av trängselreglerna. Det är upp till Folkhälsomyndigheten att bestämma hur dessa regler ska tillämpas. Från och med nu har det beslutats att restauranger ska hjälpa till att hålla mer avstånd mellan gäster genom att inte sätta bord för nära varandra och inte ha köer någonstans. Vi har också färre gäster på hotellet och det betyder att vi kan välkomna dig till en betydligt lugnare upplevelse än normalt.

Restaurang

Är det säkert att äta i er restaurang?
Naturligtvis följer vi Folkhälsomyndighetens senaste regler för att säkerställa att våra gäster kan hålla avstånd från varandra. 

Vi har vidtagit flera åtgärder för att minska risken för smittspridning, för att du som gäst ska känna dig bekväm och fullt ut kunna njuta av ditt besök hos oss.

  • Vi har minskat antalet bord i restaurangen. Vi har handdesinfektionsmedel tillgängliga på flera ställen i restaurangen såväl som på offentliga toaletter, och dessa används regelbundet av vår personal. Vi uppmuntrar dig som gäst att göra detsamma.
  • Naturligtvis inkluderar våra utökade rutiner för rengöring av allmänna utrymmen också alla delar av vår restaurang.

 Du når oss alltid via mail info@fredensborg.com

Håll i – håll ut och varmt välkomna tillbaka !

Lena Ernberg

VD