Villkor

Villkor och information i samband med bokning

För de reservationer som görs utan specialarrangemang d.v.s vanlig logi/frukost och golfpaket (som gärna får betalas på plats), erbjuder vi fri avbokning till tre dagar före ankomst (72 timmar), därefter har vi rätt till full debitering. För övriga bokningar och events kan andra betalnings- och avbokningsregler förekomma. Vid ev. återbetalning utgår alltid minst 1000:- i administrativ avbokningavgift.

Ordinarie regler:

Beställning och betalning

En reservation som gjorts på Fredensborgs Herrgård är bindande om ej annat avtalats. I vissa fall krävs att en dellikvid erläggs senast xx dagar efter bokningstillfället, detta anges isåfall på bekräftelsen/fakturan. Slutbetalning av vistelsen sker i förskott eller vid ankomst. Vid förskottsbetalning kan avbeställningsskydd tecknas (se följande punkter).

Avbeställning  utan  erlagt avbeställningsskydd

Vid avbeställning senare än 3 dagar före ankomst utgår ingen återbetalning av hotellvistelsen,  Sker avbeställningen när det är mer än 3 dagar kvar till ankomst återbetalas hela det inbetalda beloppet med undantag av en avbeställningsavgift på 1000 kr (vilket alltid utgår vid avbeställning). Olika event kan ha skilda avbokningsregler, men dessa anges alltid vid beställning.

Avbeställning  med erlagt avbeställningsskydd

Inbetalt belopp återbetalas med undantag av en avbeställningsavgift på 1000 kr (vilket alltid utgår vid avbeställning) oavsett när avbeställningen sker. Avbeställningsskyddet är en försäkringspremie som aldrig återbetalas.

 No show

Rum som ej avbeställts och ej utnyttjats efterdebiteras med fullt belopp

Beställning på webben - onlinebokning
En onlinereservation betalas direkt vid bokningstillfället . Automatisk bekräftelse/faktura skickas till angiven epostadress.

Avbokning av onlinebokning
Gjord bokning kan avbokas av gästen själv eller genom hotellet. Vid avbokning tidigare än tre dygn före ankomstdatum återbetalas förskottsinbetalat belopp med ett avdrag om 1000 kr. Sker avbokningen senare utgår ingen återbetalning. Återbetalning sker till det bankkonto eller kreditkort från vilken betalningen gjordes. Rum som bokats online men ej utnyttjats eller avbeställts efterdebiteras med fullt belopp.

Reklamation
Eventuella anmärkningar skall framföras omgående under vistelsen till anläggningen eller till av den anvisad person. Anspråk på ersättning bör framställas skriftligt och inom skälig tid.

Personuppgifter
Vid reservation samtycker bokaren att uppgifterna sparas och hanteras enligt Dataskyddsförordningen/GDPR. Lär mer om hur vi hanterar din personuppgifter här.

SJS-Hotellen (Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening) har ställt garantier till Kammarkollegiet enligt Paketreselagen/Resegarantilagen. 

Tillbaka till Boka